zondag 10:00 uur   info: Johan Rober

jezusleeft lier jezus houdt van kinderen

De zondagochtend mag ook voor de kinderen een feest zijn. Ze zingen eerst even samen met de volwassenen en gaan dan naar hun eigen samenkomsten.

Hier krijgen ze op hun niveau godsdienstonderricht in bijbelse verhalen  en principes. Tijdens de club kunnen de  kinderen vragen stellen en hun belevenissen delen met de anderen.

Ook is er tijd voor ontspanning. Voor ons is het heel belangrijk dat ieder kind zich er goed voelt.

zaterdag 18h15 (om de twee weken)

info: Lieve Aerts, Petra Sleeckx-Aerts

We zijn een gezellige jeugdgroep (vanaf 17 jaar).

We houdjeugdgroepen ervan om samen te zingen, sporten, praten, lachen, de bijbel te bestuderen, op zoek te gaan naar Gods wil en …

Kortom:

tof, gezellig en niet te missen.

Kom eens binnenvallen

info: Johan en Sonia Rober

Waar en wanneer? diverse gelegenheden die worden medegedeeld

Omdat we ons samen als één grote familie voelen, willen we, naast de gezelligheid bij de regelmatige ontmoetingen bij de samenkomsten, wat meer en wat langer bij elkaar zijn.

ontspanning en activiteitHiervoor worden soms extra gelegenheden georganiseerd. Dit kan zijn: gewoon even samen iets afspreken (zwemmen, ijsschaatsen, fietsen, …), samen Kerst- en Paasfeest vieren met een warme maaltijd, samen er op uit trekken, een weekend lang samen zijn (Hoge Rielen in Kasterlee), en andere mogelijkheden.

Dit zijn ook gelegenheden om familieleden, vrienden of buren uit te nodigen. Ook bij een opdraagdienst van een baby of bij een doop staan de deuren open en wordt er al eens gefeest!

Deze contacten zijn belangrijk om elkaar beter te leren kennen en om naast het geloof, ook vriendschappen op te bouwen.

roemeense vlag

reuniți în limba română

info: Andrei Gagea

Întâlniri duminică 17h

Și, de asemenea:

În data de 13 noiembrie 2016 Biserica Baptistă Română "Poarta Cerului" ( Bcb Poarta Cerului Lier) vă invită la o seară de mulțumire lui Dumnezeu, pentru tot ce ne-a dat, pentru toate binecuvântările de care ne-a făcut parte în acest an.

Iată, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații (români și nu numai) împreună!

 

taglish fellowship‘Tag-lish Christian Fellowship’ is een gemeenschap die hoofdzakelijk uit Filippijnse vrouwen bestaat. We doen aan bijbelstudie en verdiepen ons in Gods Woord.

De studie gaat door in het Engels en/of Tagalog (Filippijnse landstaal).

We komen samen om te zingen, God te eren en andere christelijke vrouwen te ontmoeten.

Samenkomst elke zaterdag om 14 uur in Heist-od-Berg

Tagalog en Engels gesproken

contact: Ronny Somera

‘Tag-lish Christian Fellowship’ is a fellowship where most of de participants are women from the Philippines to explore the Word of God.

The studies are given in English or in Tagalog (national language of the Philippines).

People come together to sing and praise the Lord and to socialise with other Christian woman.

contact: Ronny Somera

bijbelstudieElke donderdagavond van 19h30 tot 21h00.
Verder af te spreken gelegenheden

info: Johan Rober

Vraag van de maand: Waar komt halloween vandaan? .....klik hier! 

Samen met Gods woord bezig zijn, is verfrissend en vernieuwend. We hebben op diverse avonden celgroepen met bijbelstudie en gesprek. Een thema of een bijbelboek wordt behandeld en er is een ruime gelegenheid voor interactie.

Omdat gesprek omtrent de bijbel zo boeiend is, kunnen diverse gelegenheden (voor een korte of langere periode) worden afgesproken.

Gezellig samen in de huiskamer een ontdekkingstocht in Gods woord en in ons leven ondernemen… de moeite waard!

Huidige thema: Abraham (stamvader van de drie monotheïstische godsdiensten: jodendom, christendom en islam)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Every Tuesday from 19h30 to 21h00.

Further agree occasions

Info: Johan Rober

Together with God's word we will be refreshed and new. We have on several evenings cell groups with Bible study and conversation. A theme or a Bible is treated and there is ample opportunity for interaction.

Because conversation about the Bible is so exciting, can be arranged various occasions (for a shorter or longer period).

Fantastic to discover new things in God's word in a social gathering.

Be renewed... well worth it!

Current Theme: Joel (tweede in de reeks van de "kleine profeten)

zondag 10:00 uur  

info: Johan Rober

 Eredienst

ws jezusleeft lier samenkomst copy

Elke zondag komen we samen om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen en om ook God te ontmoeten en te vereren. We nemen vanaf 10h00 tijd om te zingen (met lofprijs en aanbidding) en tijd voor gebed en prediking (Gods woord betrekken op ons leven). Ongeveer 1 maal per maand wordt met brood en wijn het verzoenend sterven van Jezus herdacht. Indien gewenst, wordt er na afloop van de dienst (omstreeks 11h45 u) tijd gemaakt voor persoonlijk gesprek en/of gebed.

Bij gelegenheid kunnen om mensen zich ook laten dopen (door onderdompeling) als een uitdrukking van hun verlangen om Jezus te volgen.

We willen God de ruimte geven om zich in ons leven te tonen.

Ook gezelligheid (met koffie, …) krijgt na afsluiting een belangrijke plaats. Onderlinge gesprekken versterken immers de onderlinge verbondenheid.

Iedereen is uiteraard vrij om te komen en te gaan wanneer hij of zij dat wil.

Voor de kinderen is er een apart programma: zie kinderclubs

zusjes aerts

Muziek is erg belangrijk in ons christenleven. Bij elke samenkomst (zondag, bijbelstudie, …) wordt er tijd genomen voor muziek en zingen. Dit verveelt nooit.

 De stijl is afwisselend: van pittige en vlotte muziek tot rustige en zachte melodieën. In de waaier van een 700-tal liederen zitten er vast een aantal tussen die je extra zullen aanspreken en die je lievelingsliederen zullen worden.

Tijdens de gebedsmomenten en bijbelstudies wordt meestal snel vooraf een aantal liederen gekozen. Als je de liedjes kent, kan je een instrument meebrengen dat past binnen de huislijke sfeer.

 Op zondag musiceren we met piano, gitaar, dwarsfluit, e.a. terwijl iedereen, die dit wenst, uit volle borst kan meezingen. Met onze liedjes zingen we onze liefde voor God uit en willen we hem danken, eren, prijzen en aanbidden. Het is een aangename manier om je te ontspannen, je zorgen te vergeten en je aandacht op God te richten. Zo kunnen we hem bewonderen, naar hem luisteren, hem voelen en ontmoeten.

Kinderen, jeugd en volwassenen genieten samen, op hun eigen manier van deze kostbare tijd.

 info: Peter Bogaerts

ws jezusleeft lier boeken

info: Johan Rober

Omdat groeien in ons geloof zo aangenaam, noodzakelijk en opbouwend is, bieden we daar wat hulpmiddelen bij aan:

  • de verkoopstand waar u christelijke literatuur en muziek kan kopen. Vind je het gewenste boek of cd niet op de stand, dan kunnen we deze wellicht bestellen voor u.

  • de bibliotheek van boeken, bijbelstudiemateriaal en opgenomen predikingen laat toe om dit materiaal voor en zekere tijd uit te lenen.

bidden bijbelinfo: Gijsbrecht Sleeckx

Omdat gebed één van de pijlers van onze godsdienstbeleving is, willen we daar voldoende aandacht aan geven en hebben wij enkele hulpmiddelen uitgewerkt:

  • Gebedsavond op iedere woensdag om 19h30: iedereen die samen wil bidden is welkom in ons gebouw!

  • Op zondag vanaf 9h00 (in één van de zondagklasjes) bidden vrijwilligers voor de zondagsdienst of andere noden.

Verder worden er diverse gelegenheden afgesproken.

zaterdag 18h15 (om de twee weken)

info: Petra Sleeckx-Aerts

Jongeren tussen 12 en 17 jaar zijn welkom op onze tieneravonden.

We trachten op een ontspannen wijze met belangrijke levensthema’s bezig te zijn.

De zoektocht naar jezelf en naar het omgaan met geloof is spannend, boeiend, verrassend en zeker niet saai.

We beleven dan ook (tot ongeveer 20 uur) veel plezier met elkaar.

tiener club lier

inspiratie nodiginfo: Gijsbrecht Sleeckx


Inspiratie nodig?  


Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Jezus’ liefde in ons hart zet ons er vaak toe aan om spontaan of uit een bewuste keuze over hem te vertellen in onze woon- of werkomgeving. De boodschap van Gods liefde, en van zijn vrijmakend en vernieuwend werk, is de moeite waard om door te geven.
We kunnen er dan ook samen met anderen, bij verschillende gelegenheden, bewust op uit trekken om van Gods liefde te getuigen met onze woorden en met onze houding (bv. op Lier Kermis, op straat, …).
 
We kunnen ook onze handen uit de mouwen steken door bijvoorbeeld goederen en financies te verzamelen om anderen, in binnen en buitenland, te helpen om de blijde boodschap uit te dragen.

 
Samenwerkend zullen we een stevig visnet zijn, waardoor velen zullen komen in de handen van degene die zei: “Volg mij en Ik zal u vissers van mensen maken.”
 
Heb je interessante ideeën om anderen over Jezus te vertellen?
Wil je meewerken? Laat iets van je horen!

Waar en waneer? diverse avonden en af te spreken gelegenheden

info: Johan Rober

Het is goed om Gods woord op een meer systematische manier te bestuderen. Soms worden dus aparte cursussen georganiseerd naargelang de interesse en behoefte.

Zo is er een speciale cursus ontworpen voor de mensen die geïnteresseerd zijn om te weten wat het christelijke geloof inhoud, zonder dat ze hiervoor reeds een keuze hebben gemaakt (alpha-cursus).

alpha cursu

 

Verder hebben we een ontdekkingscursus voor mensen die misschien reeds een keuze hebben gemaakt, maar zich toch nog meer vertrouwd willen maken met de christelijke basis van ons geloof.

info: Johan Rober

Een luisterend oor, een opbouwend gesprek

ws jezusleeft lier hart van de vader

info: Ludo BogaertsAnnelies Aerts

Telkens als we samenkomen is er een ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Er wordt gepraat over ‘koetjes en kalfjes’ en ook over ‘ernstigere zaken’. Dit kan deugd doen en is soms ook noodzakelijk. We zijn zo voor elkaar tot steun en zegen. We kunnen delen in elkaars vreugde en ook in elkaars verdriet.

Soms kan het echter nodig zijn om eens, in een rustig kader, persoonlijker en eventueel grondiger door te praten. Jezus is de goede Herder en wij trachten iets van zijn liefde en bewogenheid door te geven.

Graag willen we aan uw zijde staan en samen het vernieuwend werk van Jezus ervaren. Hij wil alle tranen van onze ogen wissen (Openbaring 20 vers 4)!


Kijk op "EO Levenslessen"...Levenslessen

Worstel je met depressiviteit? Neem gerust met één van ons contact op of bezoek deze site:    depressie

Als je denkt over zelfmoord of als je iemand in je omgeving kent die zelfmoord heeft gepleegd of een poging heeft gedaan ... dan gebeurt er veel. Wat moet je nu?   Lees verder... depressie

 Wens je (anoniem) een stap te wagen:  depressie

 

Cookies

<><